הרשמה לקבלת הודעה ראשונה כשההרשמה למקודשת תיפתח מחדש